Disclaimer

Disclaimer

Inhoud

De op deze website getoonde informatie wordt door Bijzonder Duurzaam met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Bijzonder Duurzaam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Wij accepteren ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden, waarnaar in deze site verwezen wordt.

Links

Op onze website staan bepaalde (hyper)links die leiden naar websites van derden. Deze sites zijn bedoeld ter informatie en zijn geen eigendom van Bijzonder Duurzaam. Bijzonder Duurzaam kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, ((met uitzondering van bepaalde (hyper)links)), zijn eigendom van Bijzonder Duurzaam. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bijzonder Duurzaam.

Privacy

Alle gegevens die je invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Bijzonder Duurzaam zijn verstrekt.

Juridische geldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Menu

Settings

Click for more products.
No produts were found.

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in